Juli

7 söndag

Förlorad och återfunnen.
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Olle Jonasson, Karin Andelius.
Karin Kjellberg, piano.

14 söndag

Att inte döma.
11.00 Gudstjänst.
Mats Carlsson, Karin Andelius.
Ingrid M Lindhe, sång och gitarr.
Åsa Lindström, flöjt.
Eva Hermansson, piano.

15.00 Musikprogram på Klubbensborg.
Vilken underbar värld.
Ingrid M Lindhe, sång och gitarr,
Åsa Lindström, flöjt, Mats Carlsson, bas, sjunger för och med oss.
Angeläget. Mats Carlsson.

17 onsdag

13.00 Sommaronsdag i Andreaskyrkan.
Fika, samtal, andakt.

21 söndag

Sänd mig.
11.00 Gudstjänst.
Karin Andelius, Niclas Jonsson.
Carl-Henrik Caldaras, orgel, piano.
Åsa Lindström, flöjt.

28 söndag

Efterföljelse.
11.00 Gudstjänst.
Karin Andelius, Gunnel Laveson von Malmborg. Anna Nordgren, sång.
Eva Hermansson, piano.

31 onsdag

Sommaronsdag.
Vi besöker det nyöppnade Stadsmuseet, Södermalmstorg (Slussen).
13.00 Samling vid Stadsmuseets entré.