Augusti

4 söndag

Jesus förhärligad.
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Karin Andelius, Åsa Lindström.
Carl-Henrik Caldaras, piano, orgel.

11 söndag

Andlig klarsyn.
11.00 Gudstjänst.
Ulf Bergsviker. Karin Andelius, dans. Eva Svedberg Engström, sång.
Karin Kjellberg, piano.

14 onsdag

13.00 Sommaronsdag i Andreaskyrkan.
Fika, samtal, andakt.

18 söndag

Goda förvaltare.
11.00 Gudstjänst.
Karin Andelius. Tina Bergholm, sång, piano, orgel. Jonas Bergholm, fiol.

23 fredag

18.00 Ung kväll.

25 söndag

Nådens gåvor.
11.00 Samlingsgudstjänst.
Mats Carlsson, Karin Andelius,
Alpha Blad. Kören Con Spirito.
Tina Bergholm.

15.00 Musikprogram på Klubbensborg.
Min plats på jorden.
Kören Con Spirito under ledning av Tina Bergholm.
Angeläget. Mats Carlsson.

30 fredag

16.00 Andreasfreda´