September

1 söndag

Tro och liv.
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Sven Johannesson, Åsa Lindström. Eva Hermansson, piano.
Lovsångsgrupp.

5 torsdag

18.30 Alphakurs, start. Se notis sid. 12.

6 fredag

16.00 Andreasfreda´

18.30 Ung kväll.

8 söndag

Friheten i Kristus.
11.00 Gudstjänst med och för alla åldrar. Förbön för konfirmander.
Mats Carlsson, Alpha Blad.
Karin Kjellberg, piano.

11 onsdag

13.00 Onsdagsträff.
Låt mig få höra om Jesus.
Ett program om kvinnliga psalmpoeter.
Tina Bergholm, Karin Egerhag och Gunnel L v Malmborg.

13 fredag

16.00 Andreasfreda´

15 söndag

Medmänniskan.
11.00 Gudstjänst.
Mats Carlsson. Mikael Nellborn, piano.

Kören Con Spirito sjunger i Enebykyrkan kl. 11.00.

19 torsdag

18.30 Alphakurs.

20 fredag

16.00 Andreasfreda´

18.30 Ung kväll.

22 söndag

Enheten i Kristus.
11.00 Gudstjänst.
Olle Jonasson, Åsa Lindström.

25 onsdag

13.00 Onsdagsträff.
Drömmen om Jerusalem - om Arn, Nåsbönder och andra Jerusalemfarare. Magnus Stenberg från Studieförbundet Bilda berättar om resor till Jerusalem - verkliga och påhittade.

26 torsdag

18.00 Nära centrum,
för studenter och unga vuxna.
20.00 Nattvard.

29 söndag

Änglarna.
11.00 Gudstjänst på Björkögården.