Oktober

3 torsdag

18.30 Alphakurs.

4 fredag

16.00 Andreasfreda´

18.30 Ung kväll.

6 söndag

Döden och livet.
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Mats Carlsson. Kören Con Spirito. Tina Bergholm.