Hemgrupp/samtalsgrupp

Vill du vara med i en samtalsgrupp i höst? Vi tänker att vi möts i olika hem, i kyrkan eller digitalt, vad som är möjligt, en gång/månad, för att lära känna varandra bättre, dela tankar och funderingar relaterat till livet och tron. Kontakta pastor Mats Carlsson om du är intresserad, så vet vi hur många vi kan bli,
och kan efter det bestämma hur vi gör rent praktiskt. Välkommen!