En kväll om gudstjänsten

Den stora mötesplatsen för församlingen är söndagsförmiddagens gudstjänst. Där får jag vara söndag efter söndag, för att ta emot och ge. Där möter jag andra, och Gud. Att utforma gudstjänsten så den blir en mötesplats för alla åldrar, kön, människor i olika socialgrupper är en ständig utmaning.

Hur vill vi i Andreaskyrkan fira gudstjänst? Hur tänker vi gudstjänst-ordning? Vilka kreativa uttryck vill vi använda? Vad är egentligen lovsång?

Dessa och många fler aspekter skall vi mötas omkring ett antal tillfällen framöver. Första tillfället är preliminärt planerat till onsdag 2 september. Vi börjar med att äta en enkel måltid tillsammans kl 17.30, för att sedan komma in på kvällens tema kl 18.00. Välkommen att dela dina tankar, drömmar och längtan kring gudstjänsten i Andreaskyrkan!

Obs! Det står fel datum i församlingstidningen.