Nära centrum, för studenter och unga vuxna.

Välkommen till Nära centrum, en mötesplats för studenter och unga vuxna i Stockholm, med utrymme att lära känna nya människor och få reflektera kring kristen tro och aktuella ämnen i samhället. Vi startar med matig macka 18.00. 18.30 inleds kvällens tema av en inbjuden talare som blandar föresläsning med utrymme för samtal. 20.00 firar vi nattvard i kyrksalen, där det också finns gott om tid för sång och bön.

Från 16.00 öppnar vi församlingssalen för den som vill byta den vanliga studiemiljön.

Ett samarbete mellan Equmenia region Stockholm, Universitetskyrkan och Bilda.
Kvällsmaten kostar 40 kr.

I och med Corona har vi gjort uppehåll, men hoppas kunna återuppta verksamheten under hösten 2021.

För mer information kontakta Elisabet Ravelojaona, studentpastor.

Så här uttrycker några av deltagarna:

- Det bästa är att få vara och diskutera utan filter. Behovet av omformuleringar för att bli förstådd eller för att helt enkelt anpassa till kontexten behövs inte i samma utsträckning när samtalet förs mellan personer i liknande livssituationer. Mötesplatsen har inte krävt någon motprestation från mig, vilket gör att känslan ”kom som du är” blir större och bekräftad. Jag får komma som jag är och när min röst inte bär så blir den buren av ett helt hav av röster i lovsång. 

- Unga vuxna är för mig en betydande verksamhet, där jag får dela tankar om tro och mycket annat med andra unga i Stockholm, både i diskussion och under andakt. Det är fint att få ha en sån gemenskap i vardagen! 

- Nära Centrum, eller Studenter i Stockholm som det hette förut, är en väldigt bra mötesplats med ett bra koncept. Det har än så länge varit intressanta och relevanta teman som ofta fått en att tänka till och reflektera över sitt liv, prioriteringar och/eller värderingar. Nära Centrum fungerar också bra som ett lågtröskelsammanhang i kyrkan, vilket jag tycker är bra. Alltså ett forum dit det är lätt att ta med mindre vana kyrkobesökare.