Andreaskyrkans onsdagsträffar är en mötesplats för dig som har möjlighet att komma till kyrkan på dagtid. Onsdagsträffen vill skapa och stärka gemenskap samt ge kunskap och intressanta inblickar inom olika områden. Programmet varierar och kan innehålla föredrag, sång eller samtal kring en bibeltext.

Samlingarna börjar 13.00, med gemenskap kring kaffebordet, och avslutas ca kl.14.45.

Varje vår anordnas en vårresa som avslutar vårterminens samlingar.
Anvarig för onsdagsträffen är Gunnel Laveson von Malmborg.

 

Program Våren 2018                                                                                                                                                     

 

17 januari
27 år som pastor.
Pastor Lars Åberg.

 

31 januari
Om Gud som tröstande närvaro.
Författaren Peter Örn.

 

14 februari
Från Missionsskola till Högskola.
Rektorn för Teologiska Högskolan, Owe Kennerberg.

 

28 februari
Mikrofinans - ett finansiellt verktyg ut ur fattigdom eller en dyrköpt skuldfälla.
Fösamlingsmedlem Kristina Herngren, f.d. styrelsemedlen i Oikocredit Internationell.

 

14 mars
Minns du sången?
Lars-Åke Hallström, sång. Sam Forsberg, piano.

 

28 mars
Kongo i våra hjärtan.
Missionsfilm inspelad av Svenska Missionsförbundet 1996.
Introduktion av Folke Hylén.

 

11 april
Reseminnen från svenskbygder i USA.
Ann-Marie Larsson och Christina Larsson berättar och visar bilder.

 

25 april
Om sorg.
Pastor Lars Åberg.

 

9 maj
Det gamla Söder och den nya väckelsen -
om andliga och sociala behov i kvarteren kring Andreaskyrkan i slutet av 1800-talet.
Pastorn och diakonen Sven Johannesson.

 

23 maj
Vårutflykt.