Nu börjar renoveringen

Nu börjar renoveringen av Andreaskyrkan. Tre personer i församlingen har lagt ner ett stort arbete i förberedelserna och med att hitta rätt företag för uppdraget. Vid ett församlingsmöte i augusti presenterades vad som nu kommer hända.

Ingvar och Annika SmallIngvar Holmberg, Annika Johansson och Niclas Jonsson - det är gruppen som tagit på sig uppgiften att förbereda den kommande renoveringen av Andreaskyrkan. Efter mycket arbete finns nu ett avtal klart med företaget som ska göra jobbet. Nu i september sätter projektet igång.

De har granskat varje skrymsle av den snart 150-åriga byggnaden. Sammanställt listor över behov i smått och stort. Och lusläst den ena offerten efter den andra. Men nu är förberedelserna klara. Efter beslutet i församlingsmötet den 13 juni att sätta igång renoveringsprojektet har de sista pusselbitarna nu fallit på plats.

När den lilla gruppen vid församlingsmötet den 22 augusti berättar om hur det praktiska arbetet kommer att läggas upp är det tydligt att de både är nöjda och förväntansfulla. De har mötts i mängder av möten, med byggfirmor och med varandra. Äntligen ska arbetet rulla igång.

Den här gången var det Niclas som förmedlade rapporten. Han gjorde det från sitt hem, i ett välbesökt församlingsmöte som var både fysiskt och digitalt.

Det företag som församlingen nu skrivit kontrakt med heter Q-gruppen i Stockholm AB och har stor erfarenhet av den här typen av projekt. En återkommande kund för företaget är Immanuelkyrkans fastighetsbolag Probitas. Företaget presenterar sig själva som ett byggföretag inriktat på om- och tillbyggnader av samhälls- och förvaltningsbyggnader, men att man även har en stolt historik av varsamma ombyggnader i kulturhistoriskt känsliga miljöer.

Det är en kompetens som kommer väl till pass i just Andreaskyrkan.

- Företaget har varit lyhörda inför våra behov, konstaterar Niclas i församlingsmötet.

Här är något av vad som väntar:

  • Arbetet startar den 1 september.
  • Det mesta av renoveringsarbetet kommer att ske i undervåningen. Kyrksalen en trappa upp kommer därmed vara tillgänglig, åtminstone för gudstjänster under söndagar.
  • Köket kommer byggas om helt och hållet, vilket gör att det inte är tillgängligt under större delen av tiden.
  • Alla toaletter kommer att åtgärdas, men inte alla samtidigt. Det kommer alltid finnas någon som är tillgänglig.
  • Den modernisering av ventilationen som var planerad till i höst skjuts framåt till våren 2022, men ingår alltså i renoveringsprojektet.

Enligt tidsplanen ska huvuddelen av renoveringen vara klar till första advent i år.

Text och foto: Magnus Stenberg

Andreaskyrkan invigdes 1877, då under namnet ”Nya Missionshuset”. Byggandet pågick i två år med C E Hallström som byggmästare. Arkitekterna bakom kyrkbygget var Axel och Hjalmar Kumlien. Först 1917 fick byggnaden namnet Andreaskyrkan. Omfattande renoveringar av kyrkan har genomförts vid flera tillfällen, bland annat 1924 och 1986-87. Vid den senare ombyggnaden lyftes kyrkgolvet upp till läktarnivå, vilket gav rum för församlingssal, kök, kyrktorg, grupprum och expeditioner på markplan. 

 

Med anledning av Coronaviruset

Andreaskyrkan tar kontinuerligt del av den information som ges av Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkan på nationell nivå och i Region Stockholm. Vår verksamhet kommer att följa de rekommendationer som ges där.

Senast uppdaterad fredag 29 oktober

Vad kan jag själv göra för att undvika smitta?

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra!

Mer info
Vi försöker hålla den här sidan uppdaterad efter bästa förmåga, men då förhållandena kan ändras snabbt hänvisar vi ändå till https://www.krisinformation.se/ för den senaste informationen. Har du frågor gällande våra olika verksamheter tar du kontakt med respektive gruppledare eller församlingsföreståndare Mats Carlsson Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0708-67 13 14

Kollegiet och styrelsen i Andreaskyrkan

 

Här hittar du aktuell information om vår verksamhet, program, notiser samt betraktelser och andra texter ur vårt programblad i pappersform som du alltid hittar i kyrkan.

Aktuella texter