Gudstjänstens språk

Under våren 2024 kommer gudstjänsterna i Andreaskyrkan att följa en rytm där fyra olika former av gudstjänster återkommer.

Gudstjänsten är en viktig mötesplats för vår församling. Där möts vi för att be och sjunga. Vi möts kring Bibelns berättelser och låter dem korsa våra egna liv och erfarenheter.

Gudstjänsten är en plats där vi möter Gud tillsammans. Till vår hjälp har vi både musiken, det talade ordet, tystanden, våra riter som bönen, nattvarden och dopet och olika symbolhandlingar.

Vi önskar att gudstjänsterna ska kännas både trygga och tydliga genom att de känns igen, även när vi använder oss av olika former. Efter att ha lyssnat till vad ni som rör er i kyrkan har sagt om gudstjänsterna vill vi förstärka vissa delar, som till exempel tystnaden.

Under våren kommer vi att följa en rytm där fyra gudstjänstuttryck återkommer:

Gudstjänst i kreativ anda – kommer att ersätta det som tidigare kallats för ”Gudstjänst för och med alla åldrar”. Precis som tidigare kommer de här gudstjänsterna ge mer utrymme för rörelse, varvat med berättandet, sången och bönen. Ett flöde som passar också den som har svårt att sitta stilla länge.

Andreasmässan – fortsätter i samma ordning som tidigare. Här är nattvarden i centrum. Många sånger återkommer under en längre tid för att hjälpa oss att vila i det välbekanta. I gudstjänsten finns också en betraktelse (en lite kortare predikan) kring en bibeltext utifrån ett valt tema. I vår blir temat ”Heliga vanor”.

Gudstjänst enligt kyrkoåret – följer mer tydligt kyrkoårets texter och den gudstjänstform vi arbetat fram i Andreaskyrkan.

Gudstjänst i Taizéanda – en mer meditativ form, där vi tar hjälp av sånger från kommuniteten Taizé, brukssånger och annan musik som bygger på kortare textstrofer med melodier som är enkla att följa. Ibland finns möjlighet att komma tidigare för att lära sig några av sångerna med stämmor. I den här gudstjänsten kommer det finnas en lite längre stund av sammanhållen tystnad.

Vi hoppas att du ska pröva både det som känns nytt och det som är hemtamt och att du ska känna dig välkommen att vara med i skapandet av vårt gemensamma möte med varandra och med Gud.

Text: Elisabet Ravelojaona, pastor

 

Här hittar du aktuell information om vår verksamhet, program, notiser samt betraktelser och andra texter ur vårt programblad i pappersform som du alltid hittar i kyrkan.

Aktuella texter