Angeläget samtal

Ärlig stämning i AA-möte

Till de grupper som möts regelbundet i Andreaskyrkans lokaler hör Anonyma Alkoholister, AA. Några möts till slutna möten, andra till öppna. Magnus Stenberg besökte ett öppet möte.

-"Varmt välkommen!" säger kvinnan som leder kvällens samling när jag, på hennes fråga om någon är här för första gången, räcker upp handen. Orden upprepas av många under den en timmes långa samlingen.

-Du som sa att du är ny - hoppas du kommer tillbaka!

Jag är med på ett av AA:s öppna möten. Hit är vem som helst välkommen. De flesta här har erfarenhet av någon form av missbruk. Men hit är också en kompis, en familjemedlem eller den som bara är intresserad välkommen att vara med. Det är en handfull olika grupper som möts olika kvällar i Andreaskyrkan. Just den här gruppen samlas på torsdagar. När den skapades för två år sedan var de 10. Nu är de ett 40-tal män och kvinnor i 30-50-årsåldern. De sitter i dubbla rader i det så kallade konferensrummet.

För mig blir mötet en stark upplevelse. En känsla av tyngd, men framförallt av verklighet. Jag lyssnar till person efter person som delar med sig om hur veckan varit. Någon har brottats med sitt beroende, och tackar för det stöd det innebär att få dela. En annan berättar hur glad och fri hen känner sig efter att ha varit nykter en tid. Många ger respons med grattisrop och applåder.

Berörd av ärligheten
Det vilar en varm stämning av tacksamhet i rummet, till varandra, och till vad några kallar en högre makt, andra kallar Gud. Jag blir berörd av den ärlighet människor uttrycker, inför varandra, men främst inför sig själva, om prövningar de brottas med. Oavsett historia – här är jag en människa bland människor. Ibland är livet tufft.

Samlingen med AA avslutades med den bön som kallas Sinnesrobönen. Efter samlingen pratar jag med två av deltagarna, en man och en kvinna som båda är med och ställer i ordning för detta AA-möte. "Vi är inga experter på alkoholism. Men vi har en unik erfarenhet, och vi har funnit en lösning som fungerar," säger en av dem. "Det enda kravet för att vara med i AA är att man själv har en önskan att sluta dricka," fyller den andra i. I hela Sverige finns omkring 450 AA-grupper. Vill du veta mer om AA – gå in på www.aa.se

Text: Magnus Stenberg
Foto: AA