Kalendarium

Juni

4 söndag

Det gåtfulla folket
11.00 Gudstjänst med barnvälsignelse
Mats Carlsson, Marie Åström,
Tina Bergholm.

6 tisdag

18.00 Konsert med kören Con Spirito