Kalendarium

Januari

23 torsdag

11.30 Lunchbön.

18.00 Nära centrum, mötesplats för studenter och unga vuxna.
Gäst: Carin Dernulf, equmenias generalsekreterare.
20.00 Nattvard.

24 fredag

16.00 Andreasfreda’

18.30 Ung kväll.

25 lördag

9.30 - 13.00 Församlingsdag utifrån processmetoden Regnbågsnyckeln,
tillsammans med Cissi Glittvik och Anna-Karin Caspersson, från EKHO Göteborg.
Vi bjuder på fika.

26 söndag

Jesus skapar tro.
11.00 Gudstjänst.
Karin Andelius.
Åsa Lindström, flöjt.
Eva Hermansson, piano.

29 onsdag

13.00 Onsdagsträffen.
Från förvisningsort till drömläge.
Åke Blomqvist och Conny Björkvall berättar om och kring Danvikstulls hospital.

14.30 Bibelsamtal.

30 torsdag
11.30 Lunchbön.

31 fredag

16.00 Andreasfreda’

18.30 Dansgrupp.

Februari

2 söndag

Vi bryter brödet och tänder ljus.
11.00 Gudstjänst med och för alla åldrar. Nattvard.
Elisabet Ravelojaona, Alpha Blad, Tina Bergholm. Kören Con Spirito.

6 torsdag

11.30 Lunchbön.

18.30 Tala film - Tala Liv.
Vi ser filmen The danish girl.
Fri entré.

7 fredag

16.00 Andreasfreda’

18.30 Ung kväll.

9 söndag

Nåd och tjänst. Apg 6:1-8
11.00 Musikgudstjänst.
I dina händer.
Mats Carlsson. Tina Bergholm, sopran. Fredrik Albertsson, organist.
Församlingsmöte.

12 onsdag

13.00 Onsdagsträffen.
Tur och retur från Andreaskyrkan till jordens yttersta gräns med Equmeniakyrkans internationella mission.
Karin Åkesson, missionsinspiratör Equmeniakyrkan.

14.30 Bibelsamtal.
17.30 Soppa.
18.00 Församlingskväll. Regnbågsnyckeln. Karin Kjellberg och David Berjlund.

13 torsdag

11.30 Lunchbön.

14 fredag

16.00 Andreasfreda’

16 söndag

Det levande ordet. Apg 14:1-7
11.00 Gudstjänst.
Mats Carlsson, Gunnel Laveson von Malmborg. Erik Palmberg, trumpet. Mikael Nellborn, piano.
Samtal vid kyrkfikat: Hur firar vi gudstjänst? Samtal utifrån Equmeniakyrkans nya handbok.

18.00 Open Gospel med gospelkören Sounding Joy.
Delgivning Mats Carlsson.

20 torsdag

11.30 Lunchbön.

18.00 Nära centrum, mötesplats för studenter och unga vuxna.
20.00 Nattvard.

21 fredag

18.30 Ung kväll.

23 söndag

Kärlekens väg.
11.00 Gudstjänst.
Elisabet Ravelojaona. Åsa Lindström, flöjt.
Karin Egerhag, fiol. Karin Kjellberg, piano.

26 onsdag Askonsdag

13.00 Onsdagsträffen.
Kända och bortglömda pärlor ur vår andliga visskatt.
Per Svensson, sångare.

14.30 Bibelsamtal.

18.00 Askonsdagsmässa i andaktsrummet.
Mats Carlsson.

27 torsdag

11.30 Lunchbön.

Mars

1 söndag

Prövningens stund: att våga säga ja till den uppgift Gud ger. Apg 13:1-3
11.00 Gudstjänst med nattvard.
Bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningen. Hanna Stenström, Enskilda Högskolan Stockholm (EHS), Mats Carlsson. Carl-Henrik Caldaras, orgel, piano.

4 onsdag

17.30 Soppa.
18.00 Församlingskväll. Regnbågsnyckeln.
Karin Kjellberg och David Berjlund.

5 torsdag

11.30 Lunchbön.

18.30 Tala film - Tala liv.
Vi ser filmen God’s own country.
Fri entré.

6 fredag

16.00 Andreasfreda’

18.30 Ung kväll.

8 söndag

Kvinnan utan namn.
11.00 Gudstjänst med och för alla åldrar.
Elisabet Ravelojaona, Alpha Blad. Eva Hermansson, piano.

18.00 Körkonsert. Gloria!
Kören Con Spirito och Haninge symfonietta framför Vivaldis Gloria under ledning av Sabine Beyer.
Tina Bergholm, sopran. Ruth Segerberg, alt. Entré.

11 onsdag

13.00 Onsdagsträffen.
Under regnbågsflaggan.
David Berjlund talar och samtalar med oss om HBTQ.

14.30 Bibelsamtal.

12 torsdag

11.30 Lunchbön.

13 fredag

16.00 Andreasfreda’

14 lördag

10.00 - 16.00 Retreatdag.

15 söndag

Andlig klarsyn. Apg 13:4-12
11.00 Gudstjänst.
Mats Carlsson. Åsa Lindström.
Eva Svedberg, sång. Jonas Bergholm, fiol. Karin Kjellberg, piano.

19 torsdag

11.30 Lunchbön.

18.00 Nära centrum, mötesplats för studenter och unga vuxna.
20.00 Nattvard.

20 fredag

16.00 Andreasfreda’

18.30 Ung kväll.

22 söndag Obs tiderna!

Guds mäktiga verk. Apg 17:22-28
10.00 Gudstjänst.
Mats Carlsson, Tina Bergholm.
Lovsångsgrupp.
11.00 Församlingens årsmöte.
Enklare kyrklunch.

25 onsdag

13.00 Onsdagsträffen.
Att vara jorden salt på 2000-talet.
Elisabet Sandlund, författare och ledarskribent på Dagen, delar sina tankar om vår tid.

14.30 Bibelsamtal.

26 torsdag

11.30 Lunchbön.

27 fredag

16.00 Andreasfreda’

29 söndag

Försonaren.
11.00 Gudstjänst.
Mats Carlsson, Tina Bergholm.
Kören Con Spirito.