Välkommen till Rastplats Söder

Stillhetens mässa firas i kyrksalen varje tisdag kl. 18.00 
Just nu med max 8 deltagare. Se Rastplats Söders hemsida nedan för aktuell information.

Arrangör: Rastplats Söder