Välkommen till Rastplats Söder

Stillhetens mässa firas i kyrksalen varje tisdag kl. 18.00 
Se Rastplats Söders hemsida nedan för aktuell information.

Arrangör: Rastplats Söder

 

En rastplats för att hämta andan och söka hjärtats bön i vardagen

Lena Bergstrom smallLena Bergström är ny pastor 20%, i Rastplats Söder som firar Stillhetens mässa varje tisdagkväll kl. 18.00 i Andreaskyrkan. Jag mötte Lena härom veckan för att lära känna henne lite mer.

Vem är Lena Bergström?

- Jag är 58 år, pastor, har bott länge i Skellefteå men bor nu i Solna sedan ca tre år. Jag har varit regional kyrkoledare i Region Nord, men är numera evangelist i Equmeniakyrkan där jag arbetar nationellt med Diakoni och Samhälle/Brobygge och som evangelist i region Stockholm.

Hur kom det sig att du blev pastor i Rastplats Söder?

- Det finns en kombination av öppenhet och andlig fördjupning i Rastplats Söders idé som jag tycker om. Min nya tjänst är en projektanställning på två år, en dag i veckan, med fokus på förkunnelse och själavård.

Vad har du för tankar/visioner för Rastplats Söder/Stillhetens mässa framöver?

- Framöver önskar jag att Stillhetens mässa får fortsätta att vara en rastplats för den som vill hämta andan och söka hjärtats bön i vardagen, sedan får vi se om annat växer vidare ur det.

Vad ser du/ni för samarbetspotential mellan Rastplats Söder och Andreaskyrkan idag/framöver?

- Hur kan vi samarbeta? Ja, det finns ju redan en grund där vi delar gemenskapen i huset! Att be för och tänka gott om varandra, stödja varandra i vår önskan om att välkomna fler människor på Söder med hälsningen: Gud är kärlek, var inte rädd!

Text och foto: Mats Carlsson