Ekonomi

Andreaskyrkan är beroende av att många människor delar på uppgiften att göra kyrkan öppen och levande. Det innebär också att dela det ekonomiska ansvaret, eftersom Andreaskyrkan varken får skatteinkomster eller statliga bidrag. Utgångspunkten för detta ansvar finns i den kristna tron. I Bibeln berättas det att Gud med glädje skapat världen och gett människan alla resurser som en gåva. Eftersom Gud är generös uppmuntras även vi att vara generösa och ge vidare vad vi själva en gång fått.

Tillsammans kan vi på olika sätt ta ansvar för Andreaskyrkans ekonomi. Det behövs och du behövs! Här kommer några konkreta exempel på hur man kan stödja Andreaskyrkan;

  • kollekt vid gudstjänstbesök
  • autogiro
  • kollektomat
  • kyrkoavgift
  • skattefri aktieutdelning
  • sätta in en gåva på Andreaskyrkans konto
  • swish

Kollekt

Vid varje gudstjänst tas en frivillig kollekt upp som går till församlingens verksamhet om inte annat anges.

Autogiro

Fler och fler av oss använder betalkort och det är inte alltid man har kontanter med sig vid gudstjänstbesöket. Periodvis kanske man besöker kyrkan väldigt sporadiskt. I dessa fall är autogiro ett bra sätt att stödja Andreaskyrkan. En valfri summa dras automatiskt från kontot varje månad, det går att pausa eller stoppa autogirot när som helst, men framför allt dras det nästan utan att man tänker på det.

Ladda ner broschyr.

Kollektomat

På kyrktorget finns en kollektomat. Där kan du med ditt bankkort lämna kollekt eller skänka pengar till följande ändamål: Musikverksamheten, Barn- och familjearbetet, Bryt ensamhetens mur, Missionskyrkans internationella arbete samt Diakonia. Använd den gärna, instruktion finns på kollektomaten.

Swish

Du kan ge en gåva via swish. Församlingens swishnummer: 123 029 44 39

Kyrkoavgift

Den som är medlem i Svenska kyrkan betalar 1% av sin årsinkomst till dem. Sedan några år tillbaka erbjuder staten oss att destinera denna avgift till en annan kyrka som vi själva väljer. Oavsett om du är medlem eller inte kan du anmäla Andreaskyrkan som förmånstagare för din kyrkoavgift - men gör det senast den 31 oktober om det ska gälla för nästkommande år.

Ladda ner broschyr.

Skattefri aktieutdelning

Från och med 2006 finns möjligheten att låta sin aktieutdelning skänkas skattefritt till ideella organisationer med allmännyttigt ändamål. Andreaskyrkan är en sådan. Behåller du utdelningen själv blir summan lägre eftersom du måste skatta för utdelningen. Skänks utdelningen till en organisation så slipper man skatten och summan blir alltså högre. För att det ska träda i kraft måste gåvan vara registrerad på bolaget innan bolagsstämman och innan utdelningen skett.

Ladda ner broschyr.

Gåva till Andreaskyrkans konto

Enskilda gåvor kan sättas in på Andreaskyrkans konto bankgiro 5052-8041.

Det finns många sätt att dela ansvaret där alla har olika uppgifter. Kanske är det din uppgift att stödja Andreaskyrkan ekonomiskt!