Andreaskyrkan och jag

Musik som bidrar till gemenskap

bjorn smallBjörn Zetterqvist började skriva egna sånger redan som ung. Men då mest sådant som fick andra att skratta. ”Det var nog först i 50-årsåldern som jag vågade skriva mer seriösa texter”, berättar han.

När kören Con Spirito sjunger finns Björn nästan alltid med som en av männen i tenorstämman. De är inte så många tenorer och basar, vilket å andra sidan innebär att alla är väldigt trogna.
Han sjunger sedan länge även i en kyrkokör i Kista. När han blev pensionär för sex år sedan slog det honom, att nu hade han tid att sjunga i två körer. Och eftersom Con Spiritos körledare Tina Bergholm ibland rycker in i Kista var det naturligt att följa med henne till Andreaskyrkan.
- Det är jätteroligt att vara med här. Jag tycker om församlingen, säger Björn.

Allt fler i Andreaskyrkan har upptäckt att Björn inte bara är körsångare, utan även sjunger sånger han skrivit själv. Det kan vara lite nervöst, erkänner han. Man blir mer utelämnad. Och Björn är en person som inte gärna tar stor plats.

- Men det är väldigt speciellt när man förstår att ens egna sånger betyder något för dem som lyssnar.

Björn inte bara sjunger, i kören och själv, utan har också skrivit körstämmor till några sånger som Con Spirito sjunger. Och musik till en dikt som Karin Egerhag, en annan av körmedlemmarna, har skrivit.

- Jag vill vara med och bidra till att skapa gemenskap genom musiken, säger han.

Namn: Björn Zetterqvist
Bor: Kista

Text och foto: Magnus Stenberg