Notiser

Ständigt i förändring

Periodens temasång
 
I förra numret av vår tidning presenterade musikutskottet en ny sång. Det är en del av vårt arbete att introducera ny sång och musik i våra gudstjänster. Nu är vi framme vid andra sången som musikutskottet valt ut. Den är hämtad från Brukssånger och kommer att sjungas i våra gudstjänster som en del i pilgrimstemat. Noter och ljudfil finns nedan. Klicka på noterna om du vill se dem i större format. 
 

Text och musik: Inga-Lill Sjönneby
Sång: Stefan Jämtbäck

standigt i forandring 1 Custom 

 

Enkelhet

pilgrimsvandring enkelhet

För att kunna mötas under pandemin har en av församlingens ansvarsgrupper bestämt sig för att göra två kortare pilgrimsvandringar under våren. Den första ägde rum söndagen den 14 februari i ett vinterskönt Stockholm där vi samtalade om vad en enklare livsstil kan innebära. På bilden syns Annika Gustafson och Åsa Kolterud vandra utmed Mälarens vatten. Längre bort skymtar en betydligt större pilgrimsled: E4:an mellan Gröndal och Stora Essingen.

Fler vandringar kommer att anordnas framöver, även om det inte står i kalendariet. Håll utkik i våra kanaler!

Foto: Göran Gustafson

Musikprogram på Klubbensborg

Uddvillan

Varje söndag under hela sommaren blir det musikprogram på Klubbensborg i Mälarhöjden. Andreaskyrkan ansvarar vid två tillfällen: 20 juni och 29 augusti. Programmen startar kl. 15.00 och följs av en kort reflektion.

Foto: Elisabet Ravelojaona (Café Uddvillan på Klubbensborg)

Andreasmässan VT - 21

nattvardsbord

Under 2021 har vi för avsikt att förnya en gudstjänstfrom som tidigare firats i Andreaskyrkan – Andreasmässan.

Vi tänker fira en enkel kortare Andreasmässa en gång i månaden med en given gudstjänstordning som vi följer vid varje tillfälle. Varje mässa kommer att ha sitt tema utifrån pilgrimskransen med dess sju nyckelord.

Efter mässan, vid kyrkfikat/digitala kyrkkaffet, får vi möjlighet att samtala med varandra i mindre grupper omkring temat eller annat vi vill dela.

Månadens nyckelord inbjuds vi till att möta också vid andra tillfällen i församlingen; på bibelsamtalet, i ansvarsgruppen, utskottsmöten, styrelsen, på körövningen, Andreasfredá, Ung kväll…

Under våren firar vi Andreasmässa följande söndagar:
24/1 Frihet, 21/2 Enkelhet, 21/3 Tystnad, 18/4 Bekymmerslöshet, 23/5 Andlighet, 20/6 Delande.

Foto: Karin Egerhag

Om pilgrimens sju nyckelord

Pilgrimskrans

Pilgrimskransen

De sju nyckelorden har följt den svenska pilgrimsrörelsen i många år. För många har de blivit en livsstil, ett sätt att vilja förhålla sig till medmänniskor och samhälle. Pilgrimens krans är ett armband där de olika pärlorna vill hjälpa oss att leva som pilgrim genom de sju nyckelorden. En pärla för varje nyckelord, en för var veckodag om man så vill.

De sju nyckelorden har i armbandet olika färger:

Frihet - vit
Enkelhet - lila
Tystnad- blå
Bekymmerslöshet - grön
Långsamhet - gul
Andlighet - orange
Delande - röd

De svarta pärlorna påminner oss om vår jordiska vandring och att leva dessa nyckelord varje dag.

Första bokstaven i de sju nyckorden bildar ordet FETBLAD, en tålig växt som påminner oss om uthållighet på vår pilgrimsvandring.

Pärlorna har även regnbågsflaggans sex färger, de färger som står för respekt, tolerans och människors lika värde. Regnbågen är hoppets båge, Guds eviga löfte till alla människor genom Noa att Gud skapar allt nytt.

Mats Carlsson
Foto: Elisabet Ravelojaona