Notiser

Klimatfasta 2019

Under fastetiden 2019 går Equmeniakyrkan in i en klimatfasta, något vi vill lyfta som en möjlighet också i Andreaskyrkan. Vi människor är skapade till Guds avbild och är själva en del av skapelsen. Vi inbjuds
alla att vara Guds medarbetare, förvaltare och medvandrare. Utifrån det perspektivet har vi också ett ansvar att minska våra klimatavtryck och arbeta för ett fossilfritt samhälle. Vad skulle det konkret innebära för vår verksamhet i Andreaskyrkan? Vad skulle det innebära för mig som individ? Under fastetiden kommer vi på olika sätt att lyfta dessa frågor i gudstjänster och andra sammanhang.

Fasteaffisch 2019 med ram

Studiecirklar i Andreaskyrkan

Välkommen att finnas med i en studiecirkel eller sångkör i Andreaskyrkan i vår!
- Sångkör, Con Spirito. Söker nu tenorer och altar. Övning månd kl. 18.30.
- Församlingsalphakurs. Grundkurs i kristen tro. Fem söndagar, kl. 12.30-14.00.
- Bibelsamtal. Varannan onsdag kl. 15.00-16.00.
- Kurs för gudstjänstledare. Ledare Anders Jonåker. Se kalendariet.
- Kurs i tovning.
- Vi hoppas under våren starta en studiecirkel om klimatfrågor.
- Rörelse för kropp och själ. Tillsammans med Alpha Blad, startar i februari.

Interreligiöst Systerskap

Som medarbetare i Universitetskyrkan är Elisabet kontaktperson för ett feministiskt och interreligiöst nätverk, som möts andra tisdagen i månaden, på olika platser i Stockholm. Ett nätverk för personer som definierar sig som kvinnor och
samtidigt som religiösa, troende eller sökande. ”Interreligiöst systerskap startades utifrån en längtan efter ett forum där både våra erfarenheter av att leva som kvinnor och som religiösa får plats. Forumet är således en reaktion på både det faktum att våra religioner, och den plats dessa har i våra liv, bortses från eller misstänkliggörs i delar av våra feministiska kretsar samt på den antifeminism eller de begränsningar för kvinnor som råder i delar av våra religiösa
´sammanhang.” Interreligiöst systerskap finns på facebook och instagram.