Notiser

Klimatfasta 2019

Under fastetiden 2019 går Equmeniakyrkan in i en klimatfasta, något vi vill lyfta som en möjlighet också i Andreaskyrkan. Vi människor är skapade till Guds avbild och är själva en del av skapelsen. Vi inbjuds
alla att vara Guds medarbetare, förvaltare och medvandrare. Utifrån det perspektivet har vi också ett ansvar att minska våra klimatavtryck och arbeta för ett fossilfritt samhälle. Vad skulle det konkret innebära för vår verksamhet i Andreaskyrkan? Vad skulle det innebära för mig som individ? Under fastetiden kommer vi på olika sätt att lyfta dessa frågor i gudstjänster och andra sammanhang.

Fasteaffisch 2019 med ram

Universitetskyrkan

Elisabet Ravelojaona arbetar också som studentpastor på Södertörns Högskola i Flemingsberg. Varje tisdag 13.30-13.45 är det meditation i Södertörns högskolebibliotek. Nedan följer ytterligare några samlingar i Universitetskyrkans regi: Nära centrum, för studenter och unga vuxna. I höstas startades en ny mötesplats i Andreaskyrkan, i samarbete med Equmenia i region Stockholm, lokala församlingar och Universitetskyrkan. Tre torsdagar fylldes av spännande samtal kring livet, Gud, Bibeln och tron, utifrån olika teman. Till våren fortsätter vi med ytterligare fyra torsdagskvällar. Vi startar med soppa 18.00. 18.50 inleds kvällens tema av en inbjuden talare som blandar föresläsning med utrymme för samtal vid borden. 20.00 firar vi nattvard i kyrksalen, där det också ges gott om utrymme för sång och bön.

31 januari Stressad! Är tron och kyrkan en hjälp eller en börda?
Elisabet Ravelojaona

21 februari Alkohol - varför pratar vi inte om det?
Owe Kennerberg

21 mars Kroppslighet och bibeln.
Ulf Bergsviker

25 april Alla är välkomna! om HBTQ+ och kyrkan.
David Berjlund

Församlingsalpha

I vår kommer vi att pröva på en alphakurs, som är en grundkurs i kristen tro. En alphakväll börjar med en enkel måltid. Därefter följer kvällens föredrag. Efter det samtalar vi i mindre grupper. I vår kommer vi att göra alphakursen som församlingsalpha i anslutning till fem förmiddagsgudstjänster. Vi låter ett förstärkt kyrkfika vara alphamåltiden. Tycker vi att detta är något att arbeta med inbjuder vi till en ”ordentlig” alphakurs i höst en veckokväll i veckan. Våren 2019 möts vi kl. 12.30-14.00 följande söndagar:

27/1 Vem är Jesus?
10/2 Varför ska jag be och hur?
24/2 Varför ska jag läsa bibeln och hur?
10/3 Vem är den helige Ande?
24/3 Varför och hur ska vi berätta om vår tro för andra?

Fredagar i Andreaskyrkan

Andreasfreda’ möts varje fredag 15.30 – 18.00, med uppehåll för skollov. En grupp där vi fikar, bakar, leker, spelar spel och lär känna varandra. Samlingen avslutas med en tanke och vår ljusrunda, där alla får bidra med sin reflektion kring dagen. Från åk 4 och uppåt.

Ung kväll, möts ungefär varannan vecka. Fredagar 18.30 – ca 22.00. En blandningav lekar, spel och samtal om livet. Under våren kommer vi också att ha några temakvällar, med inbjuden gäst. Vårens datum: 11/1, 18/1, 1/2, 15/2, 15/3, 29/3, 12/4, 3/5 och 17/5.

Spelkvällar för alla åldrar. Gillar du sällskapsspel och vill ha fler spelkompisar? Då är detta något för dig. Under våren möts vi vid tre tillfällen. Ta med dig egna spel eller låna. Det finns möjlighet att värma mat på plats för den som önskar.
Datum: 8/2, 8/3 och 5/5.

Söndagar i Andreaskyrkan

I vår inbjuder vi till fem Kompisträffar, 20/1, 17/2, 17/3, 21/4 och 19/5.
Boka redan nu in två spännande gudstjänster för och med alla åldrar:
3 februari är temat Livets ljus då vi möter berättelser om barn i bibeln.
12 maj är temat Vägen med berättelser om de första kristna som kallades för Vägens folk.
Hur berör deras liv oss idag?

Kallelse till årsmöte

Styrelsen kallar till årsmöte söndagen den 17 mars kl. 10.00 Årsmöte innebär att vi både får blicka tillbaka och se framåt. Det är en högtid och glädje att tillsammans få dela det som varit, drömma om framtiden och konkretisera det närmsta året. Vi får också i förtroende och tacksamhet välja varandra till olika förtroendeuppdrag. Fundera gärna en extra gång på vad ditt bidrag i församlingen ska vara, praktiskt, i bön och ekonomiskt. I styrelsen och kollegiet har vi höjt blicken och kommer i den nya verksamhetsplanen inte bara presentera huvuddragen i vad vi gör närmsta året utan också hur det bidrar till en vision om var vi som församling är 2025. Vi ser fram emot att få samtala om detta vid årsmötet. Välkommen till ett utvecklande och inspirerande 2019 i Andreaskyrkan.

Styrelsen

Studiecirklar i Andreaskyrkan

Välkommen att finnas med i en studiecirkel eller sångkör i Andreaskyrkan i vår!
- Sångkör, Con Spirito. Söker nu tenorer och altar. Övning månd kl. 18.30.
- Församlingsalphakurs. Grundkurs i kristen tro. Fem söndagar, kl. 12.30-14.00.
- Bibelsamtal. Varannan onsdag kl. 15.00-16.00.
- Kurs för gudstjänstledare. Ledare Anders Jonåker. Se kalendariet.
- Kurs i tovning.
- Vi hoppas under våren starta en studiecirkel om klimatfrågor.
- Rörelse för kropp och själ. Tillsammans med Alpha Blad, startar i februari.

Interreligiöst Systerskap

Som medarbetare i Universitetskyrkan är Elisabet kontaktperson för ett feministiskt och interreligiöst nätverk, som möts andra tisdagen i månaden, på olika platser i Stockholm. Ett nätverk för personer som definierar sig som kvinnor och
samtidigt som religiösa, troende eller sökande. ”Interreligiöst systerskap startades utifrån en längtan efter ett forum där både våra erfarenheter av att leva som kvinnor och som religiösa får plats. Forumet är således en reaktion på både det faktum att våra religioner, och den plats dessa har i våra liv, bortses från eller misstänkliggörs i delar av våra feministiska kretsar samt på den antifeminism eller de begränsningar för kvinnor som råder i delar av våra religiösa
´sammanhang.” Interreligiöst systerskap finns på facebook och instagram.

Kulturnatten Stockholm 2019

I år kommer vi att vara en del av Stockholms kulturnatt. Lör 27 april är kyrkan öppen kl. 18.00-24.00. Vi bjuder på sång, musik, poesi, dans, drama, föredrag, samtal, guidning, gott fika och mycket annat.

Ansvar för ansvarsgrupper

I vår fina kyrka vill vi att alla ska trivas. Att atmosfären ska vara varm och välkomnande. Här har våra ansvarsgrupper en viktig roll, bland annat genom att ordna med kyrkfika och att städa i kyrkan. Vill du vara med och samordna kontakten mellan ansvarsgrupperna? Styrelsen önskar att någon eller några personer tar på sig den uppgiften tillsammans – en praktisk men oerhört betydelsefull uppgift i vår gemenskap. Kontakta någon i styrelsen om du är intresserad.

Ung kväll

Kvällar för åk 8 och uppåt. Kvällen är uppdelad i två delar. Vi börjar med lek, pingis eller något annat kul, fikar på mitten och fortsätter sedan med samtal om livet och sådant som känns viktigt för oss. Kvällen avlutas med en enkel andakt. Vi träffas fredagar 18.30 – 22.00. 14/9, 28/9, 12/10, 9/11, 16/11 och 7/12.