Notiser

Hemgrupp/samtalsgrupp

Vill du vara med i en samtalsgrupp i höst? Vi tänker att vi möts i olika hem, i kyrkan eller digitalt, vad som är möjligt, en gång/månad, för att lära känna varandra bättre, dela tankar och funderingar relaterat till livet och tron. Kontakta pastor Mats Carlsson om du är intresserad, så vet vi hur många vi kan bli,
och kan efter det bestämma hur vi gör rent praktiskt. Välkommen!

Onsdagsträffen

Vi hoppas kunna återkomma med våra Onsdagsträffar i höst med start den 9 september och därefter varannan vecka. På grund av rådande pandemi har vi inte sammanställt programmet men kommer att göra det i slutet av sommaren. Vi väntar på vad Folkhälsomyndigheten ger för direktiv.
Conny och Gunnel

En kväll om gudstjänsten

Den stora mötesplatsen för församlingen är söndagsförmiddagens gudstjänst. Där får jag vara söndag efter söndag, för att ta emot och ge. Där möter jag andra, och Gud. Att utforma gudstjänsten så den blir en mötesplats för alla åldrar, kön, människor i olika socialgrupper är en ständig utmaning.

Hur vill vi i Andreaskyrkan fira gudstjänst? Hur tänker vi gudstjänst-ordning? Vilka kreativa uttryck vill vi använda? Vad är egentligen lovsång?

Dessa och många fler aspekter skall vi mötas omkring ett antal tillfällen framöver. Första tillfället är preliminärt planerat till onsdag 2 september. Vi börjar med att äta en enkel måltid tillsammans kl 17.30, för att sedan komma in på kvällens tema kl 18.00. Välkommen att dela dina tankar, drömmar och längtan kring gudstjänsten i Andreaskyrkan!

Obs! Det står fel datum i församlingstidningen.

Närhet och distans - Gemenskapsdag på Gålögården

Lördag 5 september hoppas vi kunna mötas igen, ansikte mot ansikte, till gemenskapsdag. Vi ses på Gålögården för att så många som möjligt ska kunna vara med. Vi satsar i höst på en dag, med möjlighet för de som vill att sova över en natt 4-5/9.

Efter tid av ofrivillig distans finns stort behov av att träffas och vara tillsammans. Vi märker hur mycket det personliga mötet betyder, även om vi sett och talat med varandra på telefon eller någon skärm denna märkliga vår och sommar. Vi ger därför stort utrymme till samtal och gemenskap under dagen. Delgivning och reflektion över den tid då vi inte kunnat mötas som förut. Vad har den gjort med oss? Församlingens roll och funktion under pandemin? Lärdomar, erfarenheter vi har gjort?

Närhet och distans är temat för vår dag. Vi följer de riktlinjer som gäller då vi möts. All praktisk information om dagen finns i den broschyr som följer med detta församlingsblad. Varmt välkommen till en fin inledning på hösten!