Notiser

I tystnaden

i tystnaden bild
Foto: Ingrid M Lindhe

Periodens temasång

Så var det dags för ny sånginspiration, med hälsning från Musikutskottet. Denna gång uppmanas vi att gå in i tystnaden; den tystnad där vi får lyssna till vad Gud vill säga. Där vi får hämta kraft från Gud för att orka gå vidare. Sången är skriven av Annchi Netz och är en del av det rika utbudet i Brukssånger.

Noter och ljudfil finns nedan.

Text och musik: Annchi Netz

Sång: Niclas Jonsson
Sång och gitarr: Ingrid M Lindhe

I tystnaden noter

Sångsamlingar för barn

I höst inbjuder vi till sångsamling en gång i månaden för åldrarna 4-5 år, där även yngre är välkomna med sina föräldrar. Vi ses på gudstjänsttid 11-11.45 då vi sjunger, får ta del av en bibelberättelse och avrundar med en enkel ljuständning. Efteråt blir det förstås fika.

Ledare är Ingrid Lindhe och Annika Gustafson.
29 aug, 26 sep och 24 okt.

Vid fyra tillfällen möts vi till gudstjänst med och för alla åldrar: 19 sep, 17 okt, 21 nov och 19 dec.

Onsdagsträffen

Onsdagsträffen börjar den 1 september kl 13:00 och pågår sedan varannan vecka (udda vecko-nr) terminen ut. Renoveringen gör att vi är i kyrksalen. Det kan ev. innebära begränsningar när och hur vi ses. Så håll utkik i veckomejl och på hemsidan om det skulle inträffa.

Bibelsamtal på dagtid

Vi håller bibelsamtal på dagtid i fysisk form och träffas i kyrksalen varannan vecka (jämna vecko-nr) kl 13:00 - 14:30 från och med den 8 september och terminen ut. Johannes evangelium blir vårt samtalsfokus. Välkommen!
Allmänt råd: kolla veckomejl och hemsida efter ev. ändringar.

Om pilgrimens sju nyckelord

Pilgrimskrans

Pilgrimskransen

Under 2021 arbetar med temat Pilgrim i Andreaskyrkan. Vi tänker att detta skall utgöra grund för möten och samtal i våra mindre grupper i församlingen; ansvarsgruppen, styrelsen, utskotten m.m.

De sju nyckelorden har följt den svenska pilgrimsrörelsen i många år. För många har de blivit en livsstil, ett sätt att vilja förhålla sig till medmänniskor och samhälle. Pilgrimens krans är ett armband där de olika pärlorna vill hjälpa oss att leva som pilgrim genom de sju nyckelorden. En pärla för varje nyckelord, en för var veckodag om man så vill.

De sju nyckelorden har i armbandet olika färger:

Frihet - vit
Enkelhet - lila
Tystnad- blå
Bekymmerslöshet - grön
Långsamhet - gul
Andlighet - orange
Delande - röd

De svarta pärlorna påminner oss om vår jordiska vandring och att leva dessa nyckelord varje dag.

Första bokstaven i de sju nyckorden bildar ordet FETBLAD, en tålig växt som påminner oss om uthållighet på vår pilgrimsvandring.

Pärlorna har även regnbågsflaggans sex färger, de färger som står för respekt, tolerans och människors lika värde. Regnbågen är hoppets båge, Guds eviga löfte till alla människor genom Noa att Gud skapar allt nytt.

Mats Carlsson
Foto: Elisabet Ravelojaona