Styrelsen

Torbjorn J 2

Torbjörn Jacobsson, ordförande samt
representant för ekonomiutskottet.

Birgitta F 2

Birgitta Furuhagen, representant för diakonala utskottet
och kontaktperson för uthyrningsfrågor.

styrelsen magnus

Magnus Stenberg, sekreterare samt
representant för kommunikationsutskottet.

styrelsen niklas

Niklas Jonsson, vice ordförande samt
kontaktperson för fastighetsutskottet.

Maria D 2

Maria Drakenby, representant för personalutskottet.

 

Annika Johansson, representant för personalutskottet.

 

Åsa Kolterud, representant för barn/ungdom/familjeutskottet.

 

Lisa Mårdsjö, representant för musikutskottet.